Mając na uwadze brzmienie art 500 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem połączenia Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o. w Katowicach, niniejszym udostępnia się do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 listopada 2015 r pomiędzy Elektrownią Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 Plan połączenia firm   

           Załacznik nr 1  

           Załacznik nr 2    

           Załacznik nr 3  

           Zalacznik nr 4  

           Załacznik nr 5   

           Załacznik nr 6 

           Załacznik nr 7 

Opinia Biegłego Rewidenta z badania planu połaczenia 

Aneks do planu połaczenia spółek El.CH S.A. i WPRD K-ce  

            Załacznik nr 1 

            Załacznik nr 2  

            Załacznik nr 3  

 

Dokumenty spółki Elektrownia Chorzów S.A. w formacie Adobe Acrobat:

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki wraz z opinią biegłych za rok obrotowy 2012 

2. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2013 z opinią i raportem z badania 

3. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014 z opinią i raportem z badania 

4. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2015           Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 

5. Wycena udziałów Elektrowni Chorzów S.A. 

6. Sprawozdanie Zarządu Uzasadniajace Połączenie 

 

Dokumenty spółki WPRD Katowice Sp. z o.o. w formacie Adobe Acrobat:

1. Opinia biegłego 2012 

2. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 

3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 

4. Raport biegłego 2012 

5. Sprawozdanie finansowe 2012 

6. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z opinia i raportem biegłego rewidenta 

7. Wycena udziałów WPRD 

8. Sprawozdanie Zarządu WPRD w Katowicach sp. z o.o. uzasadniające połączenie.