Informujemy, że decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.89.2016.MKr z dnia 14 października 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo energetyczne CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Elektrownia Chorzów SA. 

Raport z konsultacji IRiESD 

IRiESD - część ogólna 

IRiESD - część korzystanie 

IRiESD - część bilansowanie 

 

GUD 2 0 Elektrownia Chorzów SA 2014 wzór.pdf 

GUD załącznik nr 1 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 2 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 3 2014 wzor.pdf

GUD załącznik nr 4 2014 wzor.pdf

GUD załącznik nr 5 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 6 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 7 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 8 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 9 2014 wzór.pdf

GUD załącznik nr 10 2014 wzór.pdf

 

Informacja Operatora Systemu Dystrybucyjnego dotycząca wskaźników trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2013 rok 

Informacja Operatora Systemu Dystrybucyjnego dotycząca wskaźników trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2014 rok  

Informacja Operatora Systemu Dystrybucyjnego dotycząca wskaźników trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2015 rok  

Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci 2016 

 Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej 2016 

 

Dokumenty do pobrania:

Umowa kompleksowa EE 2014-wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -załącznik nr 1 wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -załącznik nr 2 wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -załącznik nr 3 wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -załącznik nr 4 wzór 

Umowa dystrybucyjna DDE2014 -załącznik nr 5 wzór 

Lista zawartych GUD stan na 20161003 

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej El.Ch.SA...2016 r. 

WZÓR wniosek przyłączenie do 40kW EE 2012 

WZÓR wniosek przyłączenie powyżej 40kW EE 2012 

Wniosek przyłączenie do 40kW EE 2017 

Wniosek przyłączenie powyżej 40kW EE 2017 

 

Struktura paliw i emisja za 2013 r. 

Struktura paliw i emisja za 2014 r. 

Struktura paliw i emisja za 2015 r.